Startside Op Litteratur Links Køb/Salg Andre fuglearterAZ
Estrilda AZ Vogelfreunde Flensburg e.V. Als & Sundeved Fugleforening APK Solfuglen
Chart.dk

Hjertelig velkommen

Foreningen for artsbeskyttelse, fuglehold og fugleopdræt (AZ) e.V.
(Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V.)

http://www.azvogelzucht.de/
 


Generel Information 
Foreningen for artsbeskyttelse, fuglehold og fugleopdræt (AZ) e.V. er indregistreret som en almennyttig forening. Den blev grundlagt i år 1920, og kan dermed gribe tilbage på en lang tradition og erfaringskat. AZ har omkring 25.000 medlemmer i ind- og udland og er den største forening af denne slags i Tyskland, og en af de største i verden. Den består udelukkende af enkeltmedlemmer. Disse har - fordelt over Tyskland og nabolandene - for en stor dels vedkommende slået sig sammen i over 460 Ortsgrupper (bygrupper). Derudover findes yderligere 14 AZ - Landesgrupper.

Arbejdsfællesskaberne
På grund af det store antal fuglearter og opdrætsretninger, findes der i AZ fem arbejdsfællesskaber, som beskæftiger sig med bestemte fuglearter. Nemlig følgende:

 
AZ-DWV Deutscher Wellensittichzüchter-Verein
(Tysk undulatopdrætter-forening)
AZ-AGZ Arbeitsgemeinschaft der Züchter von Großsittich- und Papageienarten
(Arbejdsfællesskab for opdrættere af parakitter og papegøjer)
AZ-AEZ Arbeitsgemeinschaft der Liebhaber exotischer Körner- und Weichfresser
(Arbejdsfællesskab for liebhavere af eksotiske Korn- Frugt og Insektædere
AZ-AFZ Arbeitsgemeinschaft für Farben- und Gestaltskanarien
(Arbejdsfællesskab for farve- og positurkanarier)
AZ-AEV Arbeitsgemeinschaft für Europäische Vögel und Cardueliden
(Arbejdsfællesskab for europæiske fugle og finker (Carduelidae)

 
For ledelsen af hver af de enkelte arbejdsfællesskaber står en formand og to stedfortrædere - som er medlem af AZ-bestyrelsen - til rådighed. På delstatsniveau bliver de forskellige arbejdsfællesskaber repræsenteret af de i Delstatsgruppen indvalgte delegerede. Formanden og stedfortræderne såvel som de forsamlingsdelegerede for delstaterne, svarer gerne på fagspørgsmål af enhver art. I de enkelte arbejdsfællesskaber findes der interessefællesskaber, hvis opgave går ud på, at befordre opdrættet af bestemte fuglearter/former.

Medlemskab og bidrag
AZ-årsbidraget beløber sig for tiden til 36,00 EURO. Det indeholder et månedligt foreningstidsskrift - AZ-Nachrichten (AZN), såvel som en AZ-Håndbog med en fuldstændig fortegnelse over medlemmer, bygrupper, landesgrupper, dommere, AZ-vedtægter, samt alt vedrørende en gnidningsløs afvikling af regler og love i medlemsforvaltningen, såvel som for udstillinger.

For alle fuglearter tilbyder AZ sine medlemmer lukkede fodringe, forsynet med eget medlemsnummer. Desuden er opdrætsåret og et løbenummer tilstede på ringen. Disse højkvalitetsringe, af aluminium, ædelstål, eller kunststof, gælder som bevis for egetopdræt, og gælder for papegøjefugle som officiel anerkendelse.

Ethvert AZ-medlem har naturligvis mulighed for at tilslutte sig en af de mange AZ-Ortsgrupper, samt at udstille eget opdrættede fugle på By-, Delstats-, Lands- eller Europaskuer. Ved disse skuer bliver fuglene bedømt efter en af AZ opstillet standard - som kun uvæsentligt afviger fra andre af verdens førende foreningers/forbunds standarder. Bedømmelsen på disse skuer udføres af AZ-eksaminerede dommere henholdsvis af AZ anerkendte dommere fra hele verden. AZ-dommerne deltager årligt i en skolingsdag. Regelmæssigt finder skolingsforløb på Bundes- og Landesniveau sted. Hertil bliver videnskabsfolk såvel som fagfolk fra fugleopdræt indbudt som foredragsholdere.


Lovgivning
Med hensyn til til fornyelser i lovgivningen bliver AZ-medlemmerne - delvis også via BNA - udførligt og rettidigt informeret. De vigtigste love finder De i i AZN eller på denne Homepage.


http://www.bna-ev.de


Artsbevarelse gennem opdræt
 
Var dyrehold og dyreopdræt, specielt fugle, tidligere et mål i sig selv til egen opbyggelighed, så har dette med den tiltagende ødelæggelse af miljøet, gjort "Artsbevarelse gennem opdræt" hos de ikke domesticerede fugle til et mere og mere aktuelt emne. Hertil bidrager medlemmerne af foreningen for artsbeskyttelse, fuglehold og fugleopdræt (AZ) e.V. på to forskellige måder. For det første dækker de det ubestridte behov for vildfuglearter gennem opdræt, for det andet deltager de mere og mere i de såkaldte bevaringsprogrammer for særligt truede arter. Herved understøtter vi de europæiske havers arbejde i det såkaldte Europæiske Bevaringprogram (EEP). To af disse, nemlig EEP for Balistar (Leucopsar rothschildi) og for Socorrodue (Zenaida graysoni), blev initieret af AZ. Det er allerede lykkedes, gennem opdræt at bevare dyr/fuglearter i menneskelig varetægt. Vi, holdere og opdrættere af fuglearter, betragter os som supplement til de presserende biotopbeskyttelser, som også vi indtrængende fordrer.

Artsbeskyttelse-og Opdræts-Fonde
 
For at målene for Artsbevarelse ikke kun bliver befordret gennem opdræt, har AZ grundlagt en egen fond, Fonden for Artsbeskyttelse og Opdræt (Artenschutz- und Zucht-Fonds) (AZF).

På konto:

Artenschutz- und Zucht Fonds (AZF)
Volksbank Backnang (BLZ 60291120), Konto-Nr.: 49713000
 

Kan penge anvises, som bl. a. finder anvendelse til følgende:

Bevaringsprogrammer og lignende projekter.
Programmer og videnskabeligt forskningsarbejde vedr. Specielle fuglearter.
(Ethologi etc.) og deres Biotop
Biotopbeskyttelse.
Flytningsprojekter.

Hvert år står op til 2,50 EURO af det indbetalte bidrag fra hvert medlem ligeledes til rådighed for omtalte opgaver. Herved er AZ's sagkyndige råd involveret.


Målsætning for AZ
Foreningsmålene er for det væsentligste i følge vore love:
 
 
  1. Pleje og støtte til et fagkyndigt fuglehold og fugleopdræt;
  2. Bekämpfung af tvivlsomme gøremål indenforfor fugleliebhaveri og fuglehandel;
  3. Kontakt og samarbejde med videnskabelige instutioner, som beskæftiger sig med henholdsvis Ornitologi og som gennefører forskningprojekter
  4. Artsbevarelse gennem opdræt. Udarbejdelse af opdrætsprogrammer for bestemte arter, med det mål at bevare truede fuglearter.

AZ's Ekspeditionskontor
AZ har et heltids ekspeditionskontor, som tager sig af alle områder vedrørende forvaltningen af medlemmer, årsbidrag, ringbestilling, salg af AZ-artikler og bøger fra AZ-forfattere etc.

AZ's Ekspeditionskontor kan nåes via:

Telefon: (+49) 0 71 91 - 8 24 39
Telefax: (+49) 0 71 91 - 8 59 57
E-Mail:geschaeftsstelle@azvogelzucht.de

Kontortiderne er mandag Montag fra kl. 8.00 til 12.00 og kl. 13.00 til 20.00 , såvel som tirsdag til fredag fra kl. 8.00 til 12.00.

Postadresse:
AZ-Geschäftsstelle
Postfach 1168
D-71501 Backnang


Theo Pagel
AZ-Präsident

Startside ] Om mig ] Vedr. at holde fugle ] Pragtfinkearterne ] FORUM (DK) ] FORUM (D) ] Banner ] Mine foreninger ]

Send mail to Webmaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001 Peter Axelsen, Flensborg
Last modified: 29. oktober 2006

Denne Homepage er lavet i MS Frontpage 2003 til størrelsen 1024x768