Startside Op Litteratur Links Køb/Salg Andre fuglearterGrundregler i rigtig pleje
Vedr. anskaffelse Grundregler i rigtig pleje Rigtig ernæring Sygdomme Artikler om pragtfinker


Bure
Stuevoliere
Udendørsvoliere
Tilbehør
Alene eller sammen


Chart.dk

For fuglene, er det ligesom for dig selv, en fordel, hvis alt vedr. pleje foregår regelmæssigt til bestemte tider. Fuglene kan godt lide det regelmæssige. Det kommer hurtigt ind i deres dagsrytme, der også har spisning, drikning, badning, hvile og den fælles "hyggen" og pudsning. Dette kan man også observere i naturen.

Fodre altid på samme tid, så dine pragtfinker kan vænne sig til det. De bliver på den måde ikke urolige; men venter allerede på deres foder. På denne måde bliver fuglene mere fortrolige.

Som et eksempel er der nedenfor en foder- og plejeplan, efter hvilken man med held kan følge. Så bliver også de trælse arbejder husket, i stedet for at  glemt eller skubbet ud i fremtiden.

Hver dag  
Fodre (grønt, frugt, spiret frø, ægge- og insektfoder skal helst gives om morgenen). Alle fordærvelige foderrester skal fjernes om aftenen. Iagttag yngleparrene. Undersøg reder, æg og unger; dog kun hvis det skulle være nødvendigt.
Er det nok redemateriale?
Kontrollere foderautomater med tørt foder, som frø, bær, opmadningsfoder, grit og kalk, så de kan fyldes efter. Kontrollere om der er den rigtige temperatur og luft fugtighed
Give friskt drikkevand Iagttag fuglene
Give friskt badevand  
Hver uge:  
Rense bure og voliere Forny bundmaterialet
Rense siddepinde og foderskåle o. lign. Levende planter sprøjtes og tørres af
Hver måned:  
Undersøg bure, sovereder og fugle for utøj Græsmåtter fornyes, i udendørsvolierer med betonbund fornyes også jord og sand
Hvis nødvendigt skal klør klippes  
Hver kvartal:  
Grundig rengøring med desinfektion Specielt udendørsvoliere undersøges for ødelagt tråd, der så repareres
Grene og kviste byttes ud med nye  
 

 

 

Startside ] Bure ] Stuevoliere ] Udendørsvoliere ] Tilbehør ] Alene eller sammen ]

Send mail to Webmaster with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001 Peter Axelsen, Flensborg
Last modified: 18. februar 2005

Denne Homepage er lavet i MS Frontpage 2000 til størrelsen 1024x768